آمارد تل

آمارد تل

مطمئن ترین مرکز فروش خطوط رُنـدِ اپراتور های داخلی در ایــران

اولین و بزرگترین فروشگاه آنلاین خطوط رُند در استان مازندران

مـشـتـری مـداری شـعـار مـا نـیـسـت ، افـتخار ماسـت

? ? ?  کـافـیـســت به مــا اعــتـمــاد کــنـیـد ؟ ؟ ؟  

! ! ! اعـتــبـار مـا = اعـتــمـاد شـمـا ! ! ! 

92

رزرو خــط و انـتــقــال سـنـد بـه نـام خـریــدار در کـمـتـر از 5 دقـیـقـه

تحـویـل فـوری. . . تهـران 24 سـاعته. . .شـهرسـتان 48 سـاعته

شـما این امـکان را داریـد تا آنطـور که میخـواهیـد خـرید کنید

1-تحویل و پرداخت وجه به مأمور پست (خرید پستی)

2-واریز وجه از طریق کارت به کارت (خرید تلفنی) 

3-واریز آنلاین وجه به حساب (خرید انلاین) 

لیـنـک اطـلاعـات پرداخـت فروشـگاه

پرداخت کارت به کارت (شتابی) 

شماره تـمـاس دفـتــر: 4 2 2 2 2 2 2 -0121

شماره مـوبـایـل - مدیریت : 9200 920 0919

شماره سـامـانه پـیامـک:30001892000000

شماره پشتبانی فروشگاه:0930COMPANY

AmardTel@Yahoo.com :ایمـیل فروشـگـاهشماره وضعیت قیمت (تومان) به روز شده در موقعیت جغرافیایی تماس
0930 ESHGHAM صفر بالاترین پیشنهاد 3 روز قبل تهران تماس
0911 50000 20 صفر 5,000,000 3 روز قبل تهران تماس
0932 9 56 56 56 صفر 1,500,000 3 روز قبل تهران تماس
0932 96 55555 صفر 3,600,000 3 روز قبل تهران تماس
0932 9 5 6 5555 صفر 650,000 3 روز قبل تهران تماس
0911 660 60 64 صفر 145,000 3 روز قبل تهران تماس
0911 660 60 69 صفر 145,000 3 روز قبل تهران تماس
0911 6 900 600 صفر 500,000 3 روز قبل تهران تماس
09 3330333 49 صفر 360,000 3 روز قبل تهران تماس
09 3330333 56 صفر 360,000 3 روز قبل تهران تماس
09 3330333 69 صفر 360,000 3 روز قبل تهران تماس
09 3330333 71 صفر 360,000 3 روز قبل تهران تماس
09 3330333 89 صفر 360,000 3 روز قبل تهران تماس
09 3330333 98 صفر 360,000 3 روز قبل تهران تماس
0919 885 8805 صفر 100,000 3 روز قبل تهران تماس
09100 311 411 صفر 185,000 3 روز قبل تهران تماس
0917 0711 311 صفر 120,000 3 روز قبل تهران تماس
0917 0711 411 صفر 120,000 3 روز قبل تهران تماس
0917 0711 511 صفر 120,000 3 روز قبل تهران تماس
0917 0717 617 صفر 150,000 3 روز قبل تهران تماس
0917 0717 817 صفر 150,000 3 روز قبل تهران تماس
09333033017 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333033016 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333033443 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333033773 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333033883 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333003633 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333001373 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333006330 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333004330 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333005330 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333553033 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333663033 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333838330 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333883303 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333 955500 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09333 922200 صفر 99,000 3 روز قبل تهران تماس
09 30 31 32 2 33 صفر 149,000 3 روز قبل تهران تماس
0933300LOVE صفر 100,000 3 روز قبل تهران تماس
09331 MY LOVE صفر 200,000 3 روز قبل تهران تماس